Единен информационен портал Coronavirus.bg

Единен информационен портал, в който е налична цялата информация за коронавируса в страната направиха от „Информационно обслужване“.

Coronavirus.bg ще събира на едно място всички мерки и дейности, които се взимат от държавата. Целта е да се улеснят гражданите и бизнеса на едно място, каза той. Сайтът е достъпен още от днес.

В портала се съдържа само официална информация, генерирана от публичните институции.

Share: Facebook, Twitter, Google Plus
error: Content is protected !!