За родители

Помогнете на хората с интелектуални затруднения да разберат всичко за вируса, как се предава, как да се предпазят, как да предпазят другите. Обяснете им какво да направят, ако се почувстват зле.
Помогнете им да организират деня си и да планират времето при извънредно положение. Например нека планират кой ще пазарува храна, каква храна ще приготвят, как ще организират времето си. Направете програмата им най-близка до тази, която обичайно следват. Знаете, че за някои от тях това е важно. Нека направят плана си сами, като вие само ги подкрепяте. Осигурете време, в което да се чуват със специалистите от услугите, които са посещавали и да работят с тях онлайн, ако има такава възможност.

В помощ на децата с аутизъм и техните семейства да се справят в условие на изънредно положение

Материалът е изготвен от Сдружение „Асоциация Аутизъм”

Насоки за родители и професионалисти
Изготвяне на индивидуална програма за занимания в домашни условия за човек с интелектуално затруднение в ситуация на изолация в дома си.

Изтегли:

Идеи Насоки за изготвяне на програма

Програма с различни групи дейности

Програма с фиксирани дейности и часове

Материалите са изготвени от Фондация „Светът на Мария”

 

Родителски грижи по време на КОВИД 19