ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТЕЩИТЕ В СЕКТОРА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПО ВРЕМЕ НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ КОВИД-19

Материалът е преведен и предоставен от фондация “Лумос” – клон България

Грижа за хора с увреждания по време на епидемия от COVID-19

Материалът е предоставен г-жа Каталина Девандас, Специален докладчик на ООН по правата на хората с увреждания, преведен с любезното съдействие на Световната здравна организация (СЗО).

error: Content is protected !!