За професионалисти

КАК ДА СЕ ПРАВЯ СЪС СТРЕСА – ИЛЮСТРОВАН НАРЪЧНИК

Ръководство с черно-бели илюстрации в лесен за четене и разбиране формат от Световната здравна организация, което дава стратегии за справяне със стреса.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТЕЩИТЕ В СЕКТОРА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПО ВРЕМЕ НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ КОВИД-19

Материалът е преведен и предоставен от фондация “Лумос” – клон България

ГРИЖА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЯ ОТ COVID-19

Материалът е предоставен г-жа Каталина Девандас, Специален докладчик на ООН по правата на хората с увреждания, преведен с любезното съдействие на Световната здравна организация (СЗО).